Neziskové organizace

Účetnictví

Vedení  účetnictví

 • Hlavní kniha
 • Účetní deník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Účetní závěrka – Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha – pro neziskové organizace
 • Cestovní příkazy
 • Kniha jízd
 • Archivace dokladů (kopírování, uskladnění)

Specifika neziskových organizací

 • Vyúčtování dotací
 • Sledování čerpání nákladů dle jednotlivých středisek
 • Zpracování rozpočtů a finančních plánů projektů
 • Poradenství s projekty

Doklady přebíráme přímo u Vás, nebo jinde dle vzájemné dohody.

Daně

Zpracováváme daňová přiznání a zastupujeme klienty před finančním úřadem.

 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Silniční daň
 • Daň darovací